"Кръгът BURGAS FOOTBALL" - брой 1, седмично предаване